Juvenes verkkokauppa
       Hae: 
         0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
TIEDONKÄYTÖN ILMIÖITÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPINNÄYTETÖISSÄ, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS B Humaniora 157


ISBN-10:978-952-62-1752-9 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Painosvuosi:2017 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:314 
Tekijät:KÄMÄRÄINEN JUHA 

30.00 €

Tutkimus tarkastelee tiedonkäyttöä ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä ja esittää mallin tiedonkäytön ilmiöiden konteksteista. Tutkimus on toteutettu teoriaa luovana, aineistolähtöisenä laadullisena monitapaustutkimuksena. Kirjallisuutta luetaan tutkimuksessa yhtenä aineistoryhmänä. Tutkimuksessa käytetään aineistolähtöisen lähestymistavan tukena strukturalistisen semiotiikan klassisesta perinteestä täydennettyä generatiivisen kulun mallia. Opinnäytetyötoiminnan lähtökohtia jäsennetään myös kolmijakona objektivistisiin konemaisiin systeemeihin, yksilöllistä tilannetta painottavaan näkemykseen ja näitä yhdistäviin systeemirakenteisiin. Tutkimusta motivoivat osaltaan tulokset ammattikorkeakoulun kompleksisesta ja diskursiivisesti jännitteisestä luonteesta, joka heijastuu opinnäytetyötoimintaan. Tutkimus on yksittäisistä ammattikorkeakouluista ja niiden yhteenliittymistä riippumaton. Aiempi vastaava tutkimus ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnasta on ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemää. Aineistosta on tunnistettu tiedonkäytön ilmiöitä, jotka on jaoteltu tiukkarajaisia järjestelmiä tavoitteleviin, kunkin opinnäytetyötilanteen ainutkertaisuutta korostaviin sekä informaatiokäytäntöihin liittymisen dynamiikkaa hyödyntäviin. Tiedonkäytön ilmiöitä mallinnetaan 8-tasoisena rakenteena edeten merkityksen läsnä- tai poissaolon dikotomiasta toimijuuteen, tekstilajin tiedonkäytöllisiin ominaisuuksiin ja näiden tuottamiseen tekstijaksoissa. Mallia voidaan soveltaa opinnäytetöiden ohjauksessa ja hanketoiminnassa. Opinnäytetyön tekeminen ilmenee ainutkertaisena elämäntapahtumana. Teettäminen on ammattikorkeakoululle toistuva rutiini ja tilaajalle ainutkertaista tai rutiinia. Ohjaaminen on tapauskohtaisia interventioita, liittymisiä tekemis- ja teettämistoimintaan. Tiedonkäytön rakenteita ja ongelmia on syytä käsitellä mahdollisina interventiokohteina ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoimintaan ja tietokäsityksiin. Tutkimuksessa tunnistetut ongelmat tiedonhankinnassa ja -käytössä osoittavat, että kirjaston henkilökuntakin tulee käsittää opinnäytetyön toimijaksi.


Takaisin