Juvenes verkkokauppa
       Hae: 
         0 tuotetta ostoskorissa  

Tietosuojaseloste


Asiakirja luotu 25.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Juvenes Print
Naulakatu 2, 33100 Tampere

2. Yhteystiedot tietosuojaselosteeseen liittyen

webmaster@juvenesprint.fi
Puh. 0207 568 685

3. Henkilötietojen käsittely

Juvenes Print käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteiden hoitamiseen
  • tuotteiden sekä palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen

4. Rekisterien tietosisällöt

Juvenes Printin asiakasrekisterien tietosisällöt selviävät järjestelmien rekisteriselosteista.

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Keräämme henkilötietoja suoraan asiakkailta asiakasuhteen alussa sekä asiakassuhteen keston aikana. Lisäksi asiakas voi päivittää henkilötietojaan digitaalisten palveluiden kautta. Juvenes Print saa henkilötietojen päivityksiä myös niitä tarjoavien yrityksien kautta.

6. Evästeet

Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään. Tietojen avulla palveluja kehitetään edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi.  Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää. Lisätietoja käyttäjille kohdistetusta mainonnasta saa Your Online Choices -sivustolta www.youronlinechoices.com Käyttäjä voi estää evästeiden tallentumisen tietokoneelleen, mutta tällöin käyttäjä ei voi täysin hyödyntää Juvenes Printin tarjoamia verkkopalveluita.

7. Tietojen mahdolliset luovutukset

Juvenes Print ei luovuta asiakastietoja konsernin ulkopuolisella tahoille, poislukien lakisääteiset tietojen luovutukset viranomaisille. Rikostapauksissa Juvenes Print voi luovuttaa tietoja viranomaisille kun viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmien tietokantoihin. Järjestelmän tietoja käsittelevät vain ne Juvenes Printin tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevat työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Juvenes Print estää luvattoman pääsyn verkkosivustojen kautta henkilötietoihin.

9. Tarkastusoikeus, tietojen poistamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja oikaista Juvenes Printin tietojärjestelmiin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista mikäli seuraavat perusteet täyttyvät:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin
  • asiakas peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojensa käsittelyyn , eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

Voimassaoleva lainsäädäntö tai muut viranomaisperuseet voivat estää tietojen poistamisen.

10. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Juvenes Print muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Kun tietosuojaselostetta on muutettu, viimeisin muutospäivämäärä löytyy tietosuojaselosteen yläreunasta.